Sản phẩm

Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Ngày đăng : 05h:59 - 14/02/2017

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký và ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BCA, hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. 

Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký và ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BCA, hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/12/2015.

 
bo-cong-an-ban-hanh-thong-tu-huong-dan-ve-bao-dam-an-toan-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-co-so-kinh-doanh-vu-truong-karaoke
 
Hình ảnh vụ cháy quán karaoke  karaoke Nhật Thực, 43 Giảng Võ, Hà Nội
 
Thông tư gồm 04 chương, 16 điều, hướng dẫn về bảo đảm an toàn, thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra an toàn, các biện pháp phòng cháy, trang bị phương tiện, tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC; bảo đảm chữa cháy, cứu nạn khi xảy ra cháy và trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. 
Thông tư 47 nêu trên giúp chủ vũ trường, kareaoke nắm vững quy định cụ thể của pháp luật về các điều kiện, trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC…, kể từ khi xây dựng hoặc cải tạo và trong suốt quá trình sử dụng; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với loại hình cơ sở này./.

Phòng Thẩm duyệt